Kontrola a hľadanie nefunkčných linkov na stránke

     Tu zadajte URL, ktoré chcete skontrolovať. (Napr. www.googlepr.sk)

Kontrola a hľadanie nefunkčných odkazov na stránke

Do horného políčka zadajte url, ktoré chcete skontrolovať.

Odkazy kontrolujeme na zadanej web adrese. Ak je odkaz v poriadku uvidíte označenie "OK" na konci odkazu. Ak je odkaz chybný, alebo neexistuje, uvidíte označenie "Chyba".

Link
Adresa spätného odkazu.

Title
Ak má odkaz title tag, tu ich uvidíte.

Výsledok
Výsledok po kontrole odkazu.