Kontrola a generovanie META prvkov (Návrhy)

     Tu zadajte URL, ktoré chcete skontrolovať. (Napr. www.googlepr.sk)

Kontrola META tagov, generovanie (Návrhy)

Do horného políčka zadajte url, ktoré chcete skontrolovať.

Zo zadanej URL adresy stiahneme META tagy. Tieto nájdete hneď v prvom políčku. O META tagoch nájdete nasledujúce informácie:
- charakter / počet slov v opise
- zoznam slov, ktoré sa nehodia k obsahu stránky.
- hodnota relevancie


Relevancia:
Obsah, ktorý sa prispôsobuje textovým častiam stránky.

Obsah textových polí môžete prepísať tu a teraz. Popri modifikácii údajov hneď vidíte vývoj relevancie. Takto si viete pripraviť taký META kód, ktorý bude plne relevantný s obsahom stránky a zaručí dobré výsledky vyhľadávania.


META tagy, ktoré sú teraz na stránke
Tu viditeľné META tagy už sú v kóde stránky.


Návrhy
Tieto prvky Vám odporúčame vložiť do stránky, pre úspešnejšie výsledky hľadania.


Pripravený META kód
Konečný kód po všetkých zmenách META tagov, ktorý môžete skopírovať do <head> časti svojej stránky bez ďalších zmien.