Generovanie Google XML Sitemap (automatické)

     Tu zadajte URL, ktoré chcete skontrolovať. (Napr. www.googlepr.sk)

Google XML Sitemap generátor

Do horného políčka zadajte url, ktoré chcete skontrolovať.

Získaný výsledok môžete použiť aj na stránke Google Webmaster tool's. Ak ešte nie ste používateľom, je na čase aby ste sa registrovali.
 
Pri získanom výsledku máte možnosť nastaviť frekvenciu aktualizácie Vašej stránky. Globálne nastavenie tejto aktualizácie viete nastaviť pomocou 4 odkazov v pravom hornom rohu textboxu.
Denná / Týždenná / Mesačná / Ročná
Ak sa obsah nemení globálne, môžete upravovať získaný výsledok aj ručne po hodnotách.

Vykopírujte si konečný kód a vložte do jedného súboru (sitemap.xml). Ďalšie kroky nájdete na Google Webmaster Tool's-e.