PZP online – najlacnejšie porovnanie ceny

Prečo je PZP vlastne povinné? Nuž, je to konkrétne poistenie zodpovednosti motorového vozidla za prípadnú škodu spôsobenú jeho prevádzkou. To znamená, že keď spôsobíte materiálnu ujmu na druhom vozidle (účastníkovi tej istej dopravnej nehody), alebo spôsobíte ujmu na zdraví takéhoto účastníka, ste povinný mu nahradiť škodu. Na to slúži poistenie, Vnútro drahého autaktoré vyplýva zo zákona č. 381/2001 Zbierky zákonov o povinnom zmluvnom poistení, skrátene označované ako PZP.

V našom článku sa dočítate, ako ušetriť cez porovnanie PZP online, ktoré poskytuje kalkulačku na výpočet ceny. Takou je aj Insuro.

PZP pokrýva nasledujúce situácie:

 • škody spôsobené na zdraví plus náklady na odškodnenie v prípade úmrtia či trvalého následku havárie
 • škody na majetku súvisiace priamo so zničením, poškodením, alebo dokonca odcudzením vecí
 • náklady na ušlý zisk
 • náklady na prípadné právne zastupovanie vo veci vymáhania poistného plnenia

Pokiaľ nemáte uzavreté aj rôzne pripoistenia s vyššími nadštandardnými limitami krytia, tak sú poisťovne povinné dodržiavať tieto maximálne výšky poistného plnenia:

 • pri úhradách za škody spôsobené na zdraví respektíve úmrtia je to 5 miliónov eur (bez ohľadu na počet osôb takto poškodených)
 • pri škodách na majetku a krytím nákladov za ušlý zisk či náklady na právne zastúpenie je to suma maximálne 1 milión eur

Každé motorové vozidlo, každý účastník cestnej premávky s prideleným evidenčným číslom je povinný toto poistenie uzatvoriť. Ide konkrétne o tieto vozidlá:

 • osobné a nákladné automobily,
 • autobusy,
 • prívesné vozíky,
 • obytné vozy,
 • špeciálne vozy na prevoz živých zvierat,
 • motocykle,
 • trojkolky,
 • traktory,
 • dokonca i podomácky vyrobené malotraktory s prideleným špeciálnym EČV.

Toto PZP vždy uzatvára majiteľ vozidla! Vlastník je vždy zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla (bývalý technický preukaz). Musí byť platné najneskôr v deň zápisu vozidla do evidencie.

A teda pokiaľ sa Vám na ceste alebo kdekoľvek inde stane poistná udalosť (napríklad dopravná nehoda s viacerými účastníkmi) a vy ste spôsobili škodu na majetku či zdraví účastníkov, vaše poistenie slúži na pokrytie všetkých škôd spôsobených vašim vozidlom.

Je vašou povinnosťou túto nehodu čo najskôr nahlásiť svojej poisťovni, ktorá tak následne zlikviduje poistnú škodu a preplatí škody druhej strane. PZP je iba základným poistením, spolu s ním môžete uzavrieť aj Havarijné /KASKO/ alebo i GAP poistenie atď.

Asistenčné služby vo forme pripoistení

Každá poisťovňa ponúka aj svoje asistenčné služby, na konkrétne využitie je potrebné sa informovať u svojho poskytovateľa. Asistenčná služba vám napríklad dokáže zabezpečiť opravu alebo odtiahnutie auta v urgentných prípadoch (porucha, nehoda), môže pomôcť pri defekte, strate kľúčov od vozidla, môže vám zabezpečiť na určitú dobu náhradné vozidlo a podobne. Pripoistiť môžete aj čelné sklo, krytie pred škodami spôsobených živelnou pohromou, právnu ochranu, úrazové poistenie osôb /spolucestujúcich/ a ďalšie.

Objednanie PZP onlinePri PZP online dostávate k dispozícii:

 1. poistnú zmluvu – respektíve jej návrh
 2. zelenú kartu – potvrdenie o uzavretí PZP platné pre územie mimo Slovenska, t.j. Európskej Únie, ale potrebujete ju i v štátoch ako Izrael, Irán, Bielorusko, Albánsko, Maroko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Rusko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, kde je jej preukázanie nutné, ZK má medzinárodný formát, je v zelenej farbe
 3. všeobecné poistné podmienky
 4. správu o nehode – tlačivo pre prípad poistnej udalosti, kedy ju potrebujete aj zdokumentovať, každý je povinný ho mať vo vozidle pri sebe, tlačivo vydáva poisťovňa, v ktorej sa poistenie uzavrelo, má medzinárodný formát

Je úplne jednoduché uzatvoriť. V poslednej dobe je populárne vybrať si a uzavrieť PZP online, napríklad aj pomocou kalkulačky slúžiacej na výpočet tej najlacnejšej ponuky. Cena môže byť medzi poisťovňami výrazne rozdielna. Práve preto odporúčame použitie PZP porovnanie ponúk poisťovní. Poistenie auta je platné od okamihu zaplatenia poistného! Výhodou je, že nemusíte navštíviť kamennú pobočku a strácať tak zbytočne svoj čas. Zmluvu na podpis dostanete mailom alebo poštou, platbu viete zrealizovať pomocou svojej platobnej karty alebo i cez internetbanking.

Uzavrieť novú zmluvu je naozaj jednoduché! Stačí na to len na pár minút!

POSTUP

 • do kalkulačky zadajte základné údaje o sebe a o vozidle
 • potom, ako sa vám zobrazia porovnania cien, vyberte si to svoje – najlacnejšie, najvýhodnejšie pre vás
 • zadajte vaše osobné údaje potrebné k uzavretiu zmluvy
 • potvrďte, vytlačte si zmluvu, podpíšte a pošlite na adresu vybranej poisťovne
 • nezabudnite si vytlačiť aj Zelenú kartu
 • uhraďte poistné na účet uvedený v zmluve

A vaše poistenie je v okamihu platné!

Čo sa však stane ak ho nemáte platne uzavreté?

Zastupovať záujmy poškodených je hlavnou úlohou Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Bola založená pod týmto účelom podľa už spomínaného Zákona o povinnom zmluvnom poistení. Z garančného fondu, do ktorého odvádzajú peniaze všetky poisťovne, tak SKP hradí škody spôsobené nepoistenými a nezistenými vodičmi. Od týchto ľudí potom požaduje plnú náhradu škody!

Na výber máte z týchto poisťovní:

 • Allianz
 • AXA
 • ČSOB
 • Generali
 • Genertel
 • Groupama
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA
 • Onlia
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Medzi hlavné úlohy SKP teda patrí:

 • spravovanie poistného garančného fondu
 • vedenie registra poistenia zodpovednosti
 • hraničné poistenie*
 • uzatváranie dohôd s kanceláriami poisťovateľov z iných štátov
 • zastupovanie tuzemských poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách
 • vedenie informačného strediska a s tým spojené vedenie registra poistenia zodpovednosti, na žiadosť poškodeného tak poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku škody

*hraničné poistenie je špeciálny druh povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré dojednáva len a jedine Slovenská kancelária poisťovateľov, povinnosť uzatvoriť toto poistenie majú cudzie motorové vozidlá pôsobiace na území SR, respektíve aj na území iného členského štátu EÚ

V tomto článku sme sa dozvedeli čo to vlastne povinné zmluvné poistenie je, čo v sebe zahřňa a čo všetko potrebujete na to aby ste ho platne uzavreli. Zároveň sme ukázali online spôsob na porovnanie poisťovní. S výpočtom ceny cez kalkulačku. Je len na Vás akého poskytovateľa si vyberiete.

PZP kalkulačka

S PZP kalkulačkou zistite cenuPZP kalkulačka je internetový nástroj, ktorý slúži na výpočet ceny poistenia na vaše vozidlo. Môžete ju použiť ako cenník na zistenie ponúk všetkých poisťovní. Ak ho hľadáte na nesprávnych miestach prípadne nesprávnym spôsobom, môžete prísť o mnoho času ako aj peňazí. Veľkou výhodou tohto internetového nástroja je, že nie je aplikovateľný len na auto, ale aj na iné druhy vozidiel. Napríklad motocykel, prívesný vozík či dodávka do 3,5 tony.

Výpočet PZP kalkulačkou môžete zistiť cenu viacerými spôsobmi. Môžete si ho urobiť osobne, rôzne ponuky zisťovať telefonicky alebo pomocou internetu. Ak však chcete na poistke ušetriť čo najviac, najlepšie je urobiť si porovnanie ponúk, ktoré vám porovnávacia PZP kalkulačka ceny poistenia vygeneruje online. Zobrazí teda hneď viacero ponúk, a to vypísaním len jedného jediného formulára. Poďme si jednotlivé výhody predstaviť konkrétnejšie.

Online výpočet PZP kalkulačkou ušetrí čas!

Výpočet ceny PZP cez internet môže značne ušetriť vás čas. Ako sme vyššie zmienili, tento nástroj funguje tak, že vypíšete jeden formulár. Ten ak odošlete, tak do niekoľkých sekúnd vám systém vygeneruje výpočet ceny poistky za auto či za iný dopravný prostriedok. Chceli by ste si takýto prieskum chceli urobiť osobne alebo telefonicky? Museli by ste obvolať a obchodiť každú a jednu poisťovňu zvlášť. Jedno stretnutie by mohlo vyjsť na 15-30 minút.

Podľa toho, koľko sprostredkovateľov by ste chceli kontaktovať, vám len zisťovanie ceny môže trvať 8-9 hodín. Do tohto sme nezarátali fakt, že sa do jednotlivých poisťovní musíte presúvať či už pešky alebo nejakým dopravným prostriedkom. Možno sa vo vašom meste nenachádza ani jedna pobočka. Prípadne len veľmi málo z nich, takže ste nepriamo nútený presunúť sa na iné miesto.

Na všetky tieto stresy s cestovaním a presunom môžete zabudnúť, ak sa rozhodnete vykonať výpočet s PZP kalkulačkou online. Jednou z nich je spomenutý web. Zobrazí vám do niekoľkých sekúnd hneď viacero výsledkov. Ak by ste si chceli porovnanie ponúk uskutočniť na stránkach konkrétnych poisťovní, opäť by ste zbytočne strácali čas.

Výpočtom šetrite nie len čas, ale aj peniazePZP Kalkulačka ušetrí aj peniaze!

Porovnanie online môže značne ušetriť vaše peniaze. Ako? Z vyššie zmienenej výhody si pripomeňme, že do jednotlivých pobočiek musíte aj cestovať. Čiže už len to vás môže vyjsť na niekoľko eur. Ak by ste sa prieskum rozhodli urobiť telefonicky, telefonát bude taktiež spoplatnený. Výrazne šetrná metóda je kalkulačka, za ktorú neplatíte vôbec nič.

Nakoľko vám tento nástroj zobrazí viacero ponúk pre vaše vozidlo, môžete si všimnúť, že ceny sa môžu značne líšiť. To skutočne nie je zanedbateľné číslo. Nie každý z nás si môže za povinné zmluvné poistenie dovoliť zaplatiť o 50 € viac. Preto je veľmi užitočným nástrojom, ktorý vám nebude nič zatajovať. Zobrazí vám skutočne všetky výhodné ponuky, v rámci ktorých bude jedna určite tá najlacnejšia.

Čo zadať do formulára PZP kalkulačky?

V predchádzajúcich odsekov sme zmieňovali jeden formulár, ktorý je potrebné na výpočet ceny PZP s kalkulačkou vypísať. Môžete ho rozdeliť na dve časti. Pretože to, čo je dôležité, nie sú len údaje o poisťovanom vozidle, ale aj údaje o samotnom majiteľovi daného vozidla. V prvom rade si však musíte zvoliť, na aké vozidlo chcete poistenie. Na výber máte:

 • osobný automobil do 3,5 tony,
 • dodávku do 3,5 tony,
 • prípojné vozidlo do 3,5 tony
 • či motocykel.

Ďalej nasleduje vypísanie konkrétnejších vecí.

Ak neviete spamäti údaje o poisťovanom vozidle, nachystajte si technický preukaz. Ide napríklad o:

 • model a továrenskú značku vozidla,
 • najväčšiu prípustnú hmotnosť,
 • prevádzkovú hmotnosť,
 • výkon a objem motora,
 • typ paliva,
 • rok výroby atď.

Rovnako je potrebné zadať aj údaj o približnom počte kilometrov najazdených za jeden rok. Celý proces si môžete uľahčiť v prípade, že poznáte EČV daného vozidla. Takto sa všetky údaje o vozidle vyplnia automaticky.

K vygenerovaniu ceny bude nutné zadať aj niektoré údaje o majiteľovi vozidla. Napríklad:

 • číslo vodičského preukazu,
 • dátum jeho vzniku,
 • dátum narodenia majiteľa,
 • či niekedy táto osoba spôsobila nehodovú udalosť, ak áno, kedy to bolo, ale aj to, koľko času už odvtedy uplynulo.
 • okres, kde majiteľ býva.

Výpočet ceny PZP kalkulačkou môžu ovplyvniť aj iné údaje. Napríklad:

 • či platíte na vozidlo iné poistenie,
 • či máte deti do 15 rokov,
 • či vlastníte účet v OTP banke,
 • na aké obdobie chcete poistku uzatvoriť (rok, polrok, štvrťrok),
 • alebo aj to, kde je vaše vozidlo poistené v súčasnosti.

Čo potom?

Po vypísaní a odoslaní všetkých údajov, vám budú výsledky vygenerované do niekoľkých sekúnd. Ak sa vám nejaká ponuka zapáčila, jednoducho si na ňu kliknite. Následne dopíšte niektoré údaje a o pár minút vám bude v maily svietiť pošta s prílohami. Tie budú obsahovať:

 • návrh zmluvy,
 • podmienky zmluvy,
 • údaje na zaplatenie,
 • ale aj dočasnú bielu kartu, ktorú si musíte okamžite vytlačiť a nosiť pri sebe pri každej manipulácii vozidla. Ináč vám hrozia pokuty.

Poistné je potrebné zaplatiť do 30 dní, čo je zároveň aj doba platnosti dočasnej bielej karty. Po zaplatení vám bude odoslaná originál biela a zelená karta, ktoré je nutné taktiež nosiť pri sebe resp. vo vozidle.

PZP kalkulačka je veľmi užitočný nástroj, ktorý nepredstavuje žiadne nevýhody a ktorý vám pomôže ušetriť peniaze, ale aj čas. Pre viac informácií o výpočte ceny týmto nástrojom si môžete prečítať predošlý článok na tejto stránke.