PZP online – najlacnejšie porovnanie ceny

Prečo je PZP vlastne povinné? Nuž, je to konkrétne poistenie zodpovednosti motorového vozidla za prípadnú škodu spôsobenú jeho prevádzkou. To znamená, že keď spôsobíte materiálnu ujmu na druhom vozidle (účastníkovi tej istej dopravnej nehody), alebo spôsobíte ujmu na zdraví takéhoto účastníka, ste povinný mu nahradiť škodu. Na to slúži poistenie, Vnútro drahého autaktoré vyplýva zo zákona č. 381/2001 Zbierky zákonov o povinnom zmluvnom poistení, skrátene označované ako PZP.

V našom článku sa dočítate, ako ušetriť cez porovnanie PZP online, ktoré poskytuje kalkulačku na výpočet ceny. Takou je aj Insuro.

PZP pokrýva nasledujúce situácie:

 • škody spôsobené na zdraví plus náklady na odškodnenie v prípade úmrtia či trvalého následku havárie
 • škody na majetku súvisiace priamo so zničením, poškodením, alebo dokonca odcudzením vecí
 • náklady na ušlý zisk
 • náklady na prípadné právne zastupovanie vo veci vymáhania poistného plnenia

Pokiaľ nemáte uzavreté aj rôzne pripoistenia s vyššími nadštandardnými limitami krytia, tak sú poisťovne povinné dodržiavať tieto maximálne výšky poistného plnenia:

 • pri úhradách za škody spôsobené na zdraví respektíve úmrtia je to 5 miliónov eur (bez ohľadu na počet osôb takto poškodených)
 • pri škodách na majetku a krytím nákladov za ušlý zisk či náklady na právne zastúpenie je to suma maximálne 1 milión eur

Každé motorové vozidlo, každý účastník cestnej premávky s prideleným evidenčným číslom je povinný toto poistenie uzatvoriť. Ide konkrétne o tieto vozidlá:

 • osobné a nákladné automobily,
 • autobusy,
 • prívesné vozíky,
 • obytné vozy,
 • špeciálne vozy na prevoz živých zvierat,
 • motocykle,
 • trojkolky,
 • traktory,
 • dokonca i podomácky vyrobené malotraktory s prideleným špeciálnym EČV.

Toto PZP vždy uzatvára majiteľ vozidla! Vlastník je vždy zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla (bývalý technický preukaz). Musí byť platné najneskôr v deň zápisu vozidla do evidencie.

A teda pokiaľ sa Vám na ceste alebo kdekoľvek inde stane poistná udalosť (napríklad dopravná nehoda s viacerými účastníkmi) a vy ste spôsobili škodu na majetku či zdraví účastníkov, vaše poistenie slúži na pokrytie všetkých škôd spôsobených vašim vozidlom.

Je vašou povinnosťou túto nehodu čo najskôr nahlásiť svojej poisťovni, ktorá tak následne zlikviduje poistnú škodu a preplatí škody druhej strane. PZP je iba základným poistením, spolu s ním môžete uzavrieť aj Havarijné /KASKO/ alebo i GAP poistenie atď.

Asistenčné služby vo forme pripoistení

Každá poisťovňa ponúka aj svoje asistenčné služby, na konkrétne využitie je potrebné sa informovať u svojho poskytovateľa. Asistenčná služba vám napríklad dokáže zabezpečiť opravu alebo odtiahnutie auta v urgentných prípadoch (porucha, nehoda), môže pomôcť pri defekte, strate kľúčov od vozidla, môže vám zabezpečiť na určitú dobu náhradné vozidlo a podobne. Pripoistiť môžete aj čelné sklo, krytie pred škodami spôsobených živelnou pohromou, právnu ochranu, úrazové poistenie osôb /spolucestujúcich/ a ďalšie.

Objednanie PZP onlinePri PZP online dostávate k dispozícii:

 1. poistnú zmluvu – respektíve jej návrh
 2. zelenú kartu – potvrdenie o uzavretí PZP platné pre územie mimo Slovenska, t.j. Európskej Únie, ale potrebujete ju i v štátoch ako Izrael, Irán, Bielorusko, Albánsko, Maroko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Rusko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, kde je jej preukázanie nutné, ZK má medzinárodný formát, je v zelenej farbe
 3. všeobecné poistné podmienky
 4. správu o nehode – tlačivo pre prípad poistnej udalosti, kedy ju potrebujete aj zdokumentovať, každý je povinný ho mať vo vozidle pri sebe, tlačivo vydáva poisťovňa, v ktorej sa poistenie uzavrelo, má medzinárodný formát

Je úplne jednoduché uzatvoriť. V poslednej dobe je populárne vybrať si a uzavrieť PZP online, napríklad aj pomocou kalkulačky slúžiacej na výpočet tej najlacnejšej ponuky. Cena môže byť medzi poisťovňami výrazne rozdielna. Práve preto odporúčame použitie PZP porovnanie ponúk poisťovní. Poistenie auta je platné od okamihu zaplatenia poistného! Výhodou je, že nemusíte navštíviť kamennú pobočku a strácať tak zbytočne svoj čas. Zmluvu na podpis dostanete mailom alebo poštou, platbu viete zrealizovať pomocou svojej platobnej karty alebo i cez internetbanking.

Uzavrieť novú zmluvu je naozaj jednoduché! Stačí na to len na pár minút!

POSTUP

 • do kalkulačky zadajte základné údaje o sebe a o vozidle
 • potom, ako sa vám zobrazia porovnania cien, vyberte si to svoje – najlacnejšie, najvýhodnejšie pre vás
 • zadajte vaše osobné údaje potrebné k uzavretiu zmluvy
 • potvrďte, vytlačte si zmluvu, podpíšte a pošlite na adresu vybranej poisťovne
 • nezabudnite si vytlačiť aj Zelenú kartu
 • uhraďte poistné na účet uvedený v zmluve

A vaše poistenie je v okamihu platné!

Čo sa však stane ak ho nemáte platne uzavreté?

Zastupovať záujmy poškodených je hlavnou úlohou Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Bola založená pod týmto účelom podľa už spomínaného Zákona o povinnom zmluvnom poistení. Z garančného fondu, do ktorého odvádzajú peniaze všetky poisťovne, tak SKP hradí škody spôsobené nepoistenými a nezistenými vodičmi. Od týchto ľudí potom požaduje plnú náhradu škody!

Na výber máte z týchto poisťovní:

 • Allianz
 • AXA
 • ČSOB
 • Generali
 • Genertel
 • Groupama
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA
 • Onlia
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Medzi hlavné úlohy SKP teda patrí:

 • spravovanie poistného garančného fondu
 • vedenie registra poistenia zodpovednosti
 • hraničné poistenie*
 • uzatváranie dohôd s kanceláriami poisťovateľov z iných štátov
 • zastupovanie tuzemských poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách
 • vedenie informačného strediska a s tým spojené vedenie registra poistenia zodpovednosti, na žiadosť poškodeného tak poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku škody

*hraničné poistenie je špeciálny druh povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré dojednáva len a jedine Slovenská kancelária poisťovateľov, povinnosť uzatvoriť toto poistenie majú cudzie motorové vozidlá pôsobiace na území SR, respektíve aj na území iného členského štátu EÚ

V tomto článku sme sa dozvedeli čo to vlastne povinné zmluvné poistenie je, čo v sebe zahřňa a čo všetko potrebujete na to aby ste ho platne uzavreli. Zároveň sme ukázali online spôsob na porovnanie poisťovní. S výpočtom ceny cez kalkulačku. Je len na Vás akého poskytovateľa si vyberiete.

Pôžičky bez ručiteľa

Peniaze sú odovzdávanéČi už si potrebujete požičať peniaze v menšej alebo väčšej sume, je dobré poznať jednotlivé podmienky poskytovateľov. Taktiež je dôležité neakceptovať všetko, čo sa vám na trhu ponúka. Dôvod je jasný, a to aby ste sa nedostali do problémov. Napriek tomu, že niektorí potrebujú vyššie pôžičky, nechcú nikoho zaťažovať, ani nič založiť, a tak je dobrou správou existencia tohto produktu bez ručiteľa resp. ručenia. Na jednej strane je takýto postoj veľmi zodpovedný voči vám a vášmu majetku, ale aj voči blízkym. Na strane druhej to ale môže znamenať, že vo finálnom dôsledku zaplatíte viac kvôli tomu, že produkt môže mať vyšší úrok, keďže nie je ničím zabezpečený. Kto pôžičky bez ručiteľa poskytuje?

Môžete si vyberať…

Hľadať pôžičky bez ručiteľa nie je také komplikované ako ich hľadať bez registra či bez dokladovania príjmu. Ponúkajú ich nielen nebankové, ale aj bankové spoločnosti. Výhodou toho je, že môžete žiadať skutočne o vysoké aj niekoľko desaťtisícové sumy. No pritom sa bude potrebné spoliehať na kontrolu minimálne tých údajov, ktoré sme uviedli vyššie. V bankových spoločnostiach môžete pôžičky bez ručiteľa získať buď formou spotrebného úveru, povoleného prečerpania alebo kontokorentného úveru. Zmieňme napr. Poštovú banku, Slovenskú sporiteľňu, OTP banku atď. V nebankových ide o obyčajný krátkodobý úver väčšinou s nižšou sumou. Medzi ne patria Pôžičkomat, Minipôžička, Quatro, Homecredit atď. Veľkou výhodou pôžičiek bez ručiteľa je zároveň aj to, že pri väčšine z nich netreba dokladovať účel využitia.

Podľa toho, aké podmienky spĺňate napr. či máte zápis v registri alebo či ste nezamestnaný príp. zamestnaný s nízkym platom si môžete poskytovateľov vyberať. V prípade, že si potrebujete požičať pred výplatou, tak sú na to určené iné finančné produkty. Najjednoduchšie a najrýchlejšie získateľné pôžičky bez ručiteľa vám poskytnú nebankové spoločnosti. Pri vyšších sumách od bankových spoločností musíte počítať s náročnejšími kritériami.

O aké sumy je možné žiadať?

Medzi dôležité údaje ohľadom finančných produktov patrí aj to, o akú sumu je možné žiadať. Závisí to hlavne od typu spoločností. Nebankové spoločnosti poskytujú pôžičky bez ručiteľa v nižšej hodnote, približne od 25 eur do 10 000 eur. Z banky možno bez rôzneho typu zabezpečenia získať od 300 eur aj do 30 000 eur. Zvýhodnení sú hlavne tí, ktorí majú už účet v danej banke, takže tá si vie sama skontrolovať stav a jednotlivé transakcie. Na základe toho si vie aj vyvodiť dôveryhodnosť zákazníka.

Pokiaľ ale hľadáte pôžičky bez ručiteľa aj za iných podmienok, napr. bez registra, bez dokladovania príjmu či pre nezamestnaných, nápomocné vám budú jedine nebankové spoločnosti. Tie vám môžu za týchto podmienok požičať od 25 – 500 eur. Zdôrazniť treba, že nie všetky nebankovky ponúkajú finančnú pomoc s odpustením všetkých vyššie zmienených podmienok. Jednotlivé kritériá si treba buď naštudovať alebo sa niekoho opýtať. Každopádne pri neschválenej žiadosti pochopíte, že danej spoločnosti nevyhovoval niektorý fakt o vás.

Splatnosť pôžičiek bez ručiteľa

Hodiny ukazujúce čas splatnostiDoba splatnosti sa tak, ako hodnota požičanej sumy rôzni. Nebankové produkty majú krátkodobejší charakter, takže budú mať aj kratšiu dobu splatnosti. Nezáleží pri tom na tom, či ide o rovnakú sumu ako v banke. Napr. 10 000 eur môžete v bankovej inštitúcii splácať aj 8-9 rokov, zatiaľ čo v nebankovej spoločnosti napr. len 5 rokov. Jednotlivé podmienky pôžičiek bez ručiteľa si určujú nielen samotné spoločnosti, ale hlavne tie licencované sa musia riadiť aj štátnymi zákonmi. Resp. tými, ktoré určuje Národná banka Slovenska.

Buďme ale trošku konkrétnejší. Pri najľahšie získateľných nebankových krátkodobých pôžičiek bez ručiteľa ihneď so sumami do 500 eur je splatnosť maximálne 30 dní. Pri vyšších sumách od tohto typu spoločnosti to môže byť aj viac, napr. aj 5 rokov. Na bankové ponuky sa ale táto splatnosť nechytá. Tie už aj pri 1000 eurách umožňujú 6-9 ročnú splatnosť. Závisí to od konkrétnej spoločnosti.

Úrokové sadzby

Nakoľko ide o pôžičky bez ručiteľa či bez založenia nehnuteľnosti, je potrebné počítať s tým, že jednotlivé spoločnosti si za to pýtajú istú  daň. Tá je vyjadrená formou vyššieho úroku. Zatiaľ čo pri 30 000 eurách by ste prostredníctvom hypotéky mohli mať úrok aj pod 1%, tu to bude určite od 8% a viac. Úrok sa pohybuje aj od toho, o akú sumu žiadate a ako rýchlo ju plánujete splatiť. Pri najnižšej dobe splatnosti je úrok nižší.

Nakoľko sú nebankové pôžičky bez ručiteľa liberálnejšie než tie bankové, majú ešte vyšší úrok. Pri sumách do 500 eur to je do 30% a pri vyšších sumách je to približne od 15 do 20%. Konkrétne čísla toho, koľko by ste preplatili, ak si požičiate konkrétnu sumu na konkrétny čas, si môžete zistiť aj pomocou všeobecnej kalkulačky. Alebo pomocou kalkulačky konkrétnej spoločnosti, ktorá je dostupná na každej webovej stránke danej spoločnosť.

Ako o pôžičky bez ručiteľa požiadať?

Na výber máte viacero spôsobov požiadania o finančnú pomoc. Každý z nich sa ale odvíja od toho, aký typ spoločnosti oslovujete. Nebankové pôžičky bez ručiteľa vám umožňujú žiadosti online, cez sms alebo cez telefón. Osobne veľmi nepochodíte, pretože títo poskytovatelia nemajú pobočky. Žiadosti cez sms neodporúčame kvôli zvýšeným úrokom a všeobecným poplatkom za sprostredkovanie financií. Aj tak je väčšina poskytovateľov tohto spôsobu od činnosti pozastavená. Bankové žiadosti môžete podať osobne, cez telefón alebo online. Ako sami vidíte, o pôžičky bez ručiteľa môžete požiadať všelijakými možnými spôsobmi. A vy si môžete vybrať ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

Na záver by sme len chceli dodať, nech už sú podmienky týchto produktov akékoľvek, žiadajte o nich len vtedy, ak viete, že ich včas dokážete vrátiť. V opačnom prípade sa vám dlh zvyšuje, hrozí vám zápis do registra dlžníkov a ohrozujete aj chod vašej rodiny.

Refinancovanie hypotéky na kratší záväzok

Vymeňte nevýhodnú hypotéku za lepšiuMáte v súčasnosti viacero dlhov v rôznych bankách? Alebo možno len jeden, ale s vysokým úrokom? Myslíte na to, že ste sa zmluvne zaviazali na dlhú dobu v jednej spoločnosti a preto nie je možné túto zmluvu zrušiť? Nie tak celkom. Ak sa rozhodnete pre refinancovanie hypotéky, zmluvu môžete kedykoľvek zrušiť, keďže sa vaša súčasná banka dočká vyplatenia sumy, ktorú vám poskytli. Háčik však môže byť práve pri veľmi skorom splatení dlhu. Všetkému sa povenujeme bližšie nižšie.

Kde a s kým?

Refinancovanie hypotéky sa neoplatí uzavrieť s hocikým, kto túto možnosť ponúka. Mali by ste si preskúmať a prekalkulovať viacero možností, ktoré sú vám k dispozícií. Kritérium najnižšieho úroku nemusí byť vždy skutočne to najvhodnejšie, hoci je cieľom každého dlžníka, ktorý žiada o tento produkt, preplatiť čo najmenej. To hlavne preto, lebo ak si zvolíte spoločnosť, ktorá vám poskytne nižší úrok, neznamená to, že v konečnom dôsledku preplatíte čo najmenej. Treba myslieť na to, že s týmto produktom je spojený aj ďalší iný kopec poplatkov, o ktorých si povieme nižšie.

My vám odporúčame refinancovanie hypotéky s portálom, ktorý pracuje s viacerými bankovými a nebankovými spoločnosťami a teda vám poskytne objektívny výber toho, čo vám je na trhu k dispozícii. Nebude vás lákať na konkrétne produkty len preto, že má z toho provízie, a to preto, lebo je nestranný. Na základe vami zadaných údajov vám zobrazí výsledky ponúk, ktoré zodpovedajú vašim kritériám.

Vďaka hypokalkulačke máte na výber

Ak využijete stránku z odkazu, na ktorý si môžete kliknúť vyššie v označenom výraze budete na ňu automaticky presmerovaný a zistíte, že to bola najlepšia voľba na to, aby ste zistili, ktorá spoločnosť poskytuje to najlepšie refinancovanie hypotéky na súčasnom trhu. Na danej stránke máte k dispozícii kalkulačku, do ktorej si môžete zadať také parametre, aké od refinancovania hypotéky čakáte. To znamená, že zadáte sumu, akú potrebujete (od 10 000 do 200 000 eur), dobu, akú potrebujete na splácanie (od 4 do 30 rokov), dobu fixácie a hodnotu založenej nehnuteľnosti, keďže aj pri tomto finančnom produkte je nutné niečím ručiť.

Po vyplnení týchto údajov vám kalkulačka zobrazí všetky možné dostupné výsledky a ponuky presne podľa vašich kritérií. Zoradiť si ich môžete ako chcete, napr. podľa najnižšieho úroku, najnižšieho poplatku za sprostredkovanie, doby fixácie, celkovej preplatenej sumy…. Ako ste mohli pochopiť, celý tento výpočet je rýchly, bezplatný a nezáväzný. Slúži pre vašu informáciu, no ak sa vám nejaká ponuka zapáčila, môžete o ňu hneď v kalkulačke požiadať, a to jednoduchým kliknutím. Už nemusíte nikam chodiť a strácať hodiny v rôznych spoločnostiach, refinancovanie hypotéky online uskutočnite do 10 minút priamo z vášho domova.

Prefinancovanie len na splatenie už existujúcich hypoték?

Nie. (P)refinancovanie  hypotéky je primárne určené na splatenie už existujúcich dlhov, ale podľa toho, ako sa cítite (hlavne po splátkovej stránke), si môžete požiadať aj o vyššiu sumu. Tento finančný produkt je teda schopný pokrývať vaše dlhy, ale vám aj poskytnúť niečo viac. Samozrejme tým sa len váš záväzok predlžuje. Ale ako sa hovorí, keď musíš, tak musíš.

Bere do úvahy viacero faktorov

Čo brať do úvahy?

Pri prijatí rozhodnutia o využití tohto finančného produktu by ste nemali byť hneď presvedčený o tom, že refinancovanie hypotéky je vhodné a výhodné v každom prípade. Preto je veľmi dôležité urobiť si podrobnejšie prieskumy aktuálnych ponúk. Ak neviete odkiaľ začať, využite bezplatnú kalkulačku. Teraz si však povedzme, na ktoré fakty a faktory si treba dať pozor.

-vhodná doba

Možno si myslíte, že spojiť si svoje dlhy do jedného sa oplatí kedykoľvek. Nie je to však celkom pravda. Treba si dať pozor na to, aby ste vystihli koniec doby fixácie. Asi bude ťažké ho vystihnúť pri viacerých pozdĺžnostiach, ale dajte si na to pozor, pretože v prípade predčasného splatenia dlhu vám hrozia pomerne vysoké poplatky. To, že sa blížite ku koncu doby fixácie, sa dozviete priamo od vašej banky, pretože vám zašle list s ponukou, kde vám navrhnú úrok na ďalšie fixné obdobie. Vy sa potom na základe tejto ponuky môžete rozhodnúť, či sa vám refinancovanie hypotéky oplatí, alebo nie. Dodávame, že sa zmienime len o bežných poplatkoch a nie je vylúčené, že vybraná spoločnosť si bude účtovať aj nejaké ďalšie alebo v lepšom prípade si nebude účtovať nič.

-úrok

Úroková sadzba je údaj, o ktorom si ľudia myslia, že je najdôležitejší. Ani to nie je tak celkom pravda. Samozrejme pri rozhodovaní má veľkú váhu, ale v konečnom dôsledku môžete v danej banke preplatiť na iných položkách, hoci vám núka najnižší úrok. Preto si fakt dajte pozor na všetko.

-poplatok za sprostredkovanie

Skoro každá spoločnosť si účtuje poplatok za sprostredkovanie peňazí. No môžete sa stretnúť aj s takými, ktoré ho nepožadujú. Väčšinou ide o nejaké percento z požičanej sumy alebo o fixné číslo, ktoré môže predstavovať až stovky eur.

-poplatok za predčasné splatenie

Pri vystihnutí správnej doby na spojenie dlhov sme sa zmienili aj o poplatku za predčasné splatenie, ktoré si účtuje každá spoločnosť, ak vyslovene nepropagujú, že si za tento úkon žiadne poplatky neúčtujú. Opäť ide buď o percento zo sumy, ktorú predčasne splatili alebo o fixnú niekoľkostovkovú sumu.

-poplatok za vyjadrenie dlhu v starej banke

Na refinancovanie hypotéky v novej banke je potrebné získať oficiálne vyjadrenie starej banky o zostávajúcom dlhu. Samozrejme, ani to nebude zadarmo. Každá spoločnosť si určuje vlastné poplatky. Tento sa môže pohybovať v desiatkach, ale aj stovkách eur.

-znalecké posudky

To, že ste si posudok na ohodnotenie vašej nehnuteľnosti vybavovali pred nedávnom vás neoprávňuje si myslieť, že ho nemusíte urobiť znova. Sú banky, ktorým postačí, no drvivá väčšina žiada nový, aktuálny posudok, čo by vaše výdavky navýšilo o ďalšie stovky eur.

Refinancovanie hypotéky si ľudia zvolia hlavne preto, aby preplatili čo najmenej a aby boli nejakej spoločnosti zaviazaní možno aj kratšiu dobu. Viac o tejto téme si môžete prečítať buď na stránke hore alebo aj v tomto článku v Pluske.

PZP kalkulačka

S PZP kalkulačkou zistite cenuPZP kalkulačka je internetový nástroj, ktorý slúži na výpočet ceny poistenia na vaše vozidlo. Môžete ju použiť ako cenník na zistenie ponúk všetkých poisťovní. Ak ho hľadáte na nesprávnych miestach prípadne nesprávnym spôsobom, môžete prísť o mnoho času ako aj peňazí. Veľkou výhodou tohto internetového nástroja je, že nie je aplikovateľný len na auto, ale aj na iné druhy vozidiel. Napríklad motocykel, prívesný vozík či dodávka do 3,5 tony.

Výpočet PZP kalkulačkou môžete zistiť cenu viacerými spôsobmi. Môžete si ho urobiť osobne, rôzne ponuky zisťovať telefonicky alebo pomocou internetu. Ak však chcete na poistke ušetriť čo najviac, najlepšie je urobiť si porovnanie ponúk, ktoré vám porovnávacia PZP kalkulačka ceny poistenia vygeneruje online. Zobrazí teda hneď viacero ponúk, a to vypísaním len jedného jediného formulára. Poďme si jednotlivé výhody predstaviť konkrétnejšie.

Online výpočet PZP kalkulačkou ušetrí čas!

Výpočet ceny PZP cez internet môže značne ušetriť vás čas. Ako sme vyššie zmienili, tento nástroj funguje tak, že vypíšete jeden formulár. Ten ak odošlete, tak do niekoľkých sekúnd vám systém vygeneruje výpočet ceny poistky za auto či za iný dopravný prostriedok. Chceli by ste si takýto prieskum chceli urobiť osobne alebo telefonicky? Museli by ste obvolať a obchodiť každú a jednu poisťovňu zvlášť. Jedno stretnutie by mohlo vyjsť na 15-30 minút.

Podľa toho, koľko sprostredkovateľov by ste chceli kontaktovať, vám len zisťovanie ceny môže trvať 8-9 hodín. Do tohto sme nezarátali fakt, že sa do jednotlivých poisťovní musíte presúvať či už pešky alebo nejakým dopravným prostriedkom. Možno sa vo vašom meste nenachádza ani jedna pobočka. Prípadne len veľmi málo z nich, takže ste nepriamo nútený presunúť sa na iné miesto.

Na všetky tieto stresy s cestovaním a presunom môžete zabudnúť, ak sa rozhodnete vykonať výpočet s PZP kalkulačkou online. Jednou z nich je spomenutý web. Zobrazí vám do niekoľkých sekúnd hneď viacero výsledkov. Ak by ste si chceli porovnanie ponúk uskutočniť na stránkach konkrétnych poisťovní, opäť by ste zbytočne strácali čas.

Výpočtom šetrite nie len čas, ale aj peniazePZP Kalkulačka ušetrí aj peniaze!

Porovnanie online môže značne ušetriť vaše peniaze. Ako? Z vyššie zmienenej výhody si pripomeňme, že do jednotlivých pobočiek musíte aj cestovať. Čiže už len to vás môže vyjsť na niekoľko eur. Ak by ste sa prieskum rozhodli urobiť telefonicky, telefonát bude taktiež spoplatnený. Výrazne šetrná metóda je kalkulačka, za ktorú neplatíte vôbec nič.

Nakoľko vám tento nástroj zobrazí viacero ponúk pre vaše vozidlo, môžete si všimnúť, že ceny sa môžu značne líšiť. To skutočne nie je zanedbateľné číslo. Nie každý z nás si môže za povinné zmluvné poistenie dovoliť zaplatiť o 50 € viac. Preto je veľmi užitočným nástrojom, ktorý vám nebude nič zatajovať. Zobrazí vám skutočne všetky výhodné ponuky, v rámci ktorých bude jedna určite tá najlacnejšia.

Čo zadať do formulára PZP kalkulačky?

V predchádzajúcich odsekov sme zmieňovali jeden formulár, ktorý je potrebné na výpočet ceny PZP s kalkulačkou vypísať. Môžete ho rozdeliť na dve časti. Pretože to, čo je dôležité, nie sú len údaje o poisťovanom vozidle, ale aj údaje o samotnom majiteľovi daného vozidla. V prvom rade si však musíte zvoliť, na aké vozidlo chcete poistenie. Na výber máte:

 • osobný automobil do 3,5 tony,
 • dodávku do 3,5 tony,
 • prípojné vozidlo do 3,5 tony
 • či motocykel.

Ďalej nasleduje vypísanie konkrétnejších vecí.

Ak neviete spamäti údaje o poisťovanom vozidle, nachystajte si technický preukaz. Ide napríklad o:

 • model a továrenskú značku vozidla,
 • najväčšiu prípustnú hmotnosť,
 • prevádzkovú hmotnosť,
 • výkon a objem motora,
 • typ paliva,
 • rok výroby atď.

Rovnako je potrebné zadať aj údaj o približnom počte kilometrov najazdených za jeden rok. Celý proces si môžete uľahčiť v prípade, že poznáte EČV daného vozidla. Takto sa všetky údaje o vozidle vyplnia automaticky.

K vygenerovaniu ceny bude nutné zadať aj niektoré údaje o majiteľovi vozidla. Napríklad:

 • číslo vodičského preukazu,
 • dátum jeho vzniku,
 • dátum narodenia majiteľa,
 • či niekedy táto osoba spôsobila nehodovú udalosť, ak áno, kedy to bolo, ale aj to, koľko času už odvtedy uplynulo.
 • okres, kde majiteľ býva.

Výpočet ceny PZP kalkulačkou môžu ovplyvniť aj iné údaje. Napríklad:

 • či platíte na vozidlo iné poistenie,
 • či máte deti do 15 rokov,
 • či vlastníte účet v OTP banke,
 • na aké obdobie chcete poistku uzatvoriť (rok, polrok, štvrťrok),
 • alebo aj to, kde je vaše vozidlo poistené v súčasnosti.

Čo potom?

Po vypísaní a odoslaní všetkých údajov, vám budú výsledky vygenerované do niekoľkých sekúnd. Ak sa vám nejaká ponuka zapáčila, jednoducho si na ňu kliknite. Následne dopíšte niektoré údaje a o pár minút vám bude v maily svietiť pošta s prílohami. Tie budú obsahovať:

 • návrh zmluvy,
 • podmienky zmluvy,
 • údaje na zaplatenie,
 • ale aj dočasnú bielu kartu, ktorú si musíte okamžite vytlačiť a nosiť pri sebe pri každej manipulácii vozidla. Ináč vám hrozia pokuty.

Poistné je potrebné zaplatiť do 30 dní, čo je zároveň aj doba platnosti dočasnej bielej karty. Po zaplatení vám bude odoslaná originál biela a zelená karta, ktoré je nutné taktiež nosiť pri sebe resp. vo vozidle.

PZP kalkulačka je veľmi užitočný nástroj, ktorý nepredstavuje žiadne nevýhody a ktorý vám pomôže ušetriť peniaze, ale aj čas. Pre viac informácií o výpočte ceny týmto nástrojom si môžete prečítať predošlý článok na tejto stránke.

Životná poistka – áno alebo nie?

Zabezpečte ochranu pre Vás a Vašu rodinuŽivotné poistenie je pre mnohých ľudí veľkou neznámou. Oplatí sa poistiť si svoj život alebo ide o zbytočnosť? Na túto otázku sa pokúsime odpovedať v tomto článku, taktiež máme pre Vás nachystané informácie ohľadom online porovnania cez špeciálnu kalkulačku ceny, takže životná poistka už nebude takou neznámou. Cieľom tohto článku je pomôcť Vám nájsť to najlepšie riešenie.

Definícia životného poistenia hovorí o tom, že ide o ochranu pred stratou príjmu v prípade smrti poistníka, pričom túto ochranu poskytuje jeho pozostalým. Postupom času pribudli aj rôzne iné formy a pripoistenia, ktoré Vás chránia pred rizikom straty príjmu vplyvom pracovného úrazu, vážnej choroby, hospitalizácie alebo pribudla taktiež možnosť sporenia (viacej sa dočítate na anglickej Wikipedii). Práve posledná menovaná vlastnosť je centrom mnohých diskusií, ale poďme pekne po poriadku.

Typy

Existuje viacero typov životných poistiek, ktoré sa delia na základe toho či obsahujú sporiacu zložku a ak áno, tak akou formou dochádza k sporeniu. Jednotlivé typy:

 1. Rizikové životné poistenie
 2. Kapitálové životné poistenie
 3. Investičné životné poistenie

Pozrime si podrobnejšie jednotlivé typy

Rizikové

Najjednoduchším a najlacnejším riešením je práve rizikové životné poistenie, ktoré nekombinuje poistenie so sporením a je to teda čisto poistný produkt. Táto poistka by sa dala prirovnať k PZP, kde si platíte za poistenie istú sumu a neočakávate, že v prípade ak sa nič nestane, tak dostanete peniaze. Práve naopak, peniaze Vám budú vyplatené len vtedy, ak sa niečo stane čo je predmetom poistnej zmluvy.

V poistnej zmluve je presne zakotvené kedy a za akých podmienok dochádza k poistnému plneniu. Preto si treba dať záležať na správne nastavených pravidlách a podmienkach. Zvážiť môžete rôzne pripoistenia, ktoré Vám alebo Vašej rodine pomôžu v prípade úrazu alebo vážneho ochorenia, či hospitalizácie. Takéto poistenie zaistí, že aj pri výpadku Vášho príjmu nedôjde k veľkým finančným ťažkostiam, keďže sa cez takéto poistenie môže vyplatiť aj nesplatená hypotéka.

Poistenie spolu so sporením?Kapitálové

Kapitálová životná poistka sa odlišuje tým, že obsahuje okrem poistenia rizika smrti aj sporenie s garantovaným výnosom. Tento garantovaný výnos je dosiahnutý tým, že poisťovňa využije Vaše peniaze do dlhopisov, ktoré sú veľmi bezpečnou investíciou, ale zároveň výnos je relatívne nízky. V poistnej zmluve dojednáte výšku technickej miery úrokov, ktorá vyjadruje koľko % ročne bude Váš garantovaný výnos. Je v tom však jedno veľké ale. Ak si odrátate všetky poplatky a taktiež samotnú infláciu, tak zistíte, že kapitálové poistenie nie je vôbec také výhodné.

Niekedy v minulosti boli uzatvárané tieto poistenia s vysokým TÚM, tieto poistky sa pomerne oplatia, no pri súčasných hladinách TÚM ide o veľmi nevýhodnú investíciu, čo je však už sám o sebe oxymoron – investovanie cez poistenie.

Investičné

Podobne je na tom aj investičné životné poistenie, kde si okrem poistenia smrti, prípadne aj iných rizík formou pripoistenia, taktiež sporíte. Aký je teda rozdiel? Rozdiel je v tom, že pri tomto type nemáte garantovaný výnos a musíte znášať investičné riziko. To znamená, že hodnota Vašich úspor môže v skutočnosti klesať ak sa nebude dariť vybraným investičným nástrojom. Ako poistník máte možnosť si zvoliť svoj investičný profil. Pre ľudí, ktorí majú averziu voči riziku sú pripravené fondy s väčším podielom dlhopisov a pre ľudí, ktorí znesú určité riziko, sú určené fondy s väčším podielom akcií. No aj tu natrafíme na rovnaký problém ako pri kapitálovom poistení – celkový výnos je veľmi malý a môže byť dokonca negatívny po zohľadnení inflácie + investičné riziko! Platí teda to isté – túto poistku neodporúčame, mnoho múdrejším rozhodnutím je kúpa rizikového investičného poistenia v kombinácií s vhodným finančným produktom, ktorý je primárne určený na investovanie.

Pripoistenia

Nestačí Vám poistenie Vášho života len pre prípad úmrtia? V tom prípade je vhodné sa pozrieť na vyhovujúce pripoistenie. Odporúčame kvalitné úrazové poistenie, pričom do neho môžete zahrnúť aj poistenie pre deti. Takto dokážete ochrániť nie len seba, ale aj svoje ratolesti.

Môžete sa teda pripoistiť voči smrti v dôsledku úrazu alebo aj pre prípad práceneschopnosti z dôvodu úrazu, choroby alebo iných príčin. Výber je veľmi široký a preto je vhodné konzultovať túto otázkou s odborníkmi v oblasti, ktorí Vám dokážu vytvoriť vysoko individualizovaný produkt, pričom všetky tieto skutočnosti budú zakotvené v poistnej zmluve.

Pomocou rôznych online kalkulačiek to nie je nič zložitéKalkulačka na výpočet ceny

Málo ľudí vie o tom, že v súčasnosti nemusíte chodiť od poisťovne k poisťovni a zisťovať jednotlivé cenové ponuky. Ide to omnoho jednoduchšie a spraviť porovnanie je dnes možné z pohodlia domova v priebehu pár minút. Potrebujete k tomu špeciálnu online kalkulačku ceny životnej poistky, ktorú môžete nájsť na rôznych stránkach. Takýmto spôsobom môžete taktiež priamo uzatvoriť samotnú poistku.

Dôležitá nie je vždy len cena, treba si pozrieť všetky dodatočné podmienky zmluvy a taktiež si skúsiť nájsť skúsenosti priamo od ľudí, ktoré môžete nájsť v rôznych diskusných fórach, ba dokonca je možné nájsť aj kompletné recenzie jednotlivých poistných produktov ktoré poskytujú poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu. Takto môžete spraviť aj porovnanie jednotlivých produktov a zvážiť, ktorý je pre Vás ten najlepší.

Chcem to zrušiť! Čo mám spraviť?

Ak máte rizikovú životnú poistku, tak výpoveď bude úplne jednoduchá. Ak však máte v súčasnosti kapitálové alebo investičné životné poistenie, tak tento proces je náročnejší. Veľa ľudí si nie je istých či sa im platenie takejto poistky oplatí a ak nie, tak ju chcú následne zrušiť. Na to však treba spraviť výpočet výhodnosti, ktorý nie je úplne jednoduchý, keďže zahŕňa viacero premenných, ktoré ovplyvňujú rentabilitu takéhoto kroku. Ide o takzvanú odkúpnu hodnotu životnej poistky. Preto je veľmi dôležité zveriť tento úkon finančnému poradcovi, ktorému plne dôverujete.

Online pôžička pred výplatou vám zachráni koniec mesiaca!

Ak je peňaženka pred výplatou prázdna, tak si zobere pôžičkuBlíži sa koniec mesiaca a vaša peňaženka sa tohto mesiaca vyprázdnila viac, ako ste chceli? Nečakané finančné udalosti prekvapia každého človeka, no problémy predstavujú až vtedy, ak mesačný plat nepostačuje na pokrytie všetkých výdavkov, ktoré sa vám tohto mesiaca prihodili. Práve pre pracujúcich, ktorí minuli všetko zo svojej výplaty sú tu pôžičky pred výplatou. Ak sa v týchto pôžičkách vidíte, ale chceli by ste o nich vedieť niečo viac, zostaňte s nami. Kto všetko môže o tieto pôžičky požiadať, koľko financií vám poskytnú, kedy ich je potrebné splatiť a akými spôsobmi o ne možno požiadať si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Kto sprostredkováva tieto pôžičky?

Pôžičky pred výplatou poskytujú bankové aj nebankové spoločnosti. Určite pre vás nebude novinkou, ak vám povieme, že pri bankových spoločnostiach budete musieť spĺňať náročnejšie podmienky. Napríklad taká pôžička bez registra bude jednoznačne dostupnejšia u nebankových spoločností, než u bankových. Rovnako sa nevyhnete ani dokladovaniu príjmu, čo by však nemal byť problém, ak ste zamestnaný. Problém by mohol nastať, ak je váš plat veľmi nízky. Opäť raz zdôrazňujeme, že nebankové spoločnosti majú jednoduchšie kritéria než bankové. Ale je na vás, komu sa rozhodnete veriť.

Aby ste si boli istý, že veriť môžete aj nebankovým inštitúciám, poradíme vám. Ak máte hocaké pochybnosti, zastavte sa na internetovej stránke Národnej banky Slovenska a vyhľadajte si zoznam licencovaných spoločností. Licenciu totižto nemusia dostať len bankové, ale aj nebankové inštitúcie, ktoré splnili náročné podmienky, a teda môžu poskytovať pôžičky pre nezamestnaných. Ak sa na tomto zozname vami hľadaná spoločnosť nenachádza, pravdepodobne s ňou nebude všetko v poriadku a bude lepšie si od nej držať odstup. Všetko je ale na vašom rozhodnutí.

Žiadateľom je niekto, kto má pravidelný príjemPre koho je určená?

Je určená primárne pre zamestnaných ľudí, ktorí majú tesne pred výplatou alebo niekoľko dní pred výplatou. Podľa toho, o aký druh pôžičky žiadate, môžete natrafiť aj na taký typ pôžičky pred výplatou, ktorá nie je určená len zamestnaným, ale aj nezamestnaným, ktorí napríklad čakajú na rôzne štátne príspevky (podpora, rodičovský príspevok, príspevok za opatrovníctvo…). Prečo je určená hlavne pre zamestnaných? Je to z toho dôvodu, že pri vyšších sumách môžete byť požadovaný dokladovať príjem, prípadne doložiť potvrdenie od zamestnávateľa.

Koľko vám poskytnú?

Pôžičky pred výplatou vám poskytnú sumu podľa toho, ako rýchlo ju potrebujete. Ak potrebujete peniaze do 10 minút, maximálne do 24 hodín, tak môžete rátať s tým, že vám poskytne takouto rýchlosťou až do 500 eur! Takéto požičanie si má troch hlavných sprostredkovateľov, a tými sú Ferratum, Pôžičkomat a XS pôžička. Prví dvaja poskytovatelia vám poskytnú do 350 eur, no ak od nich žiadate prvýkrát, môžete sa vyhnúť úroku. To znamená, že by ste splatili len toľko, koľko ste si požičali. Táto ponuka je však aktuálna len do 150 eur.

Ak potrebujete vyššie sumy, tak rýchle pôžičky pred výplatou by vám mohli byť veľmi nápomocné, pretože vám vedia sprostredkovať sumu až do 6 000 eur. Je však pri nich dlhšia čakacia doba a pri takýchto vyšších sumách je vysoká pravdepodobnosť, že sprostredkovatelia budú požadovať dokladovanie príjmu, prípadne budú nazerať do registra. Dlhšia čakacia doba znamená, že na vyhodnotenie žiadosti počítajte s niekoľkými dňami, ako aj s doručením peňazí na účet po schválení žiadosti ( približne 7 dní). Ak by ste chceli peniaze iným spôsobom, napríklad šekom, k doručovacej dobe si pridajte 4 dni.

Kedy je potrebné ich splatiť?

Pôžičky pred výplatou majú rozličnú dobu splatnosti. Pôžička pred výplatou ihneď má kratšiu dobu splatnosti, hlavne kvôli sume, ktorú poskytuje. Pohybuje sa od 5 dní do 3 mesiacov. Od 5 do 15 dní môžete splácať pôžičku od Pôžičkomatu. Ferratum vám umožňuje splácať do 31 dní a XS pôžička má nemennú splatnú dobu – 3 mesiace. Ak by ste náhodou nemali dostatok financií na splatenie, okamžite to dajte vedieť sprostredkovateľovi danej pôžičky, aby ste sa dohodli na nasledujúcich krokoch. Väčšinou vám posunie dátum splatnosti za symbolický poplatok. V prípadne neinformovania o súčasne situácii vám môžu byť naúčtované vysoké penalizačné poplatky za nesplatenie pôžičky pred výplatou včas.

Ak chcete mať peniaze čo najskôr, tak využite online žiadosťAko možno o ne požiadať?

O pôžičky pred výplatou môžete požiadať 3 spôsobmi. K dispozícii je vám online spôsob, sms pôžička, prípadne telefonická metóda.

Online pôžička pred výplatou patrí k najlepším produktom súčasného pôžičkového trhu. Šetrí váš čas, ale aj peniaze. Nemusíte nikam chodiť, nijako špeciálne sa pripravovať, dokonca nie sú striktne určené ani hodiny, kedy možno o online úver požiadať. Ide o pôžičku získateľnú hocikde a hocikedy.

Sms pôžička patrí k rozvíjajúcim sa produktom, pretože nepotrebujete prístup na internet. Avšak v porovnaní s online pôžičkou pred výplatou je sms pôžička pred výplatou oveľa pomalšia. Čiže ak by ste boli na nákupoch, zbytočne by ste čakali, že vám peniaze prídu na účet do 10 minút, pretože zvyčajná doba doručenia sms pôžičky pred výplatou, sú 4 dni. Okrem iného si niektorí sprostredkovatelia tohto typu pôžičky účtujú vysoké poplatky za sprostredkovanie pôžičky.

Telefonická pôžička pred výplatou patrí k rýchlejším žiadostiam o pôžičku. Predpokladom je zrozumiteľný ústny prejav a schopnosť odpovedať na otázky, ktoré by mohli klásť pracovníci spoločnosti, ktorú ste sa rozhodli osloviť.

Pôžička pred výplatou je veľmi vyčerpávajúcou témou a my sme sa vám snažili jednotlivé produkty predstaviť stručne, aby sme vás úplne nevyčerpali. Ak by ste však chceli vaše vedomosti ohľadom tejto problematiky prehĺbiť, vrelo vám odporúčame navštíviť túto stránku. Ak vám naopak informácie stačili a  ste úplne presvedčený o vhodnosti pôžičky pred výplatou práve pre vás, odporúčame vám stránku hore, ktorá spolupracuje s viacerými licencovanými spoločnosťami, z ktorých si môžete vybrať práve takú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Sms pôžička na účet z vášho vrecka!

V súčasnosti Vám na vybavenie pôžičky stačí mobilný telefón, ide o SMS pôžičkuSms pôžičky na účet patria k veľmi využívanému typu pôžičiek. Na rozdiel od online pôžičiek, takáto pôžička nepotrebuje pripojenie na internet, na rozdiel od telefonickej pôžičky alebo osobnej žiadosti, tieto pôžičky nemajú presne určenú striktnú dobu, kedy je možné o nich požiadať. Môže o nich požiadať hocikto? Komu sú určené? Koľko vám požičajú? Kedy ich treba splatiť? Všetko si povieme nižšie.

Napriek svojim výhodám, medzi ktoré patrí napríklad len potreba mobilného telefónu, sms pôžička nepatrí k najrýchlejším spôsobom získania pôžičky. Prečo? Pretože tieto pôžičky majú zdĺhavé vypisovania žiadosti, keďže musíte do textovej správy správy vpisovať znak po znaku (ešte zdĺhavejšie je to v prípade, ak nemáte smartfón). Dlhšia je aj doba vyhodnocovania žiadosti. Môže to súvisieť jednak s rýchlosťou odosielania správ u operátora, s množstvom žiadostí u sprostredkovateľa, s momentálnou odstávkou, ako aj s tým, že si dávajú na čas. Okrem toho je aj dlhšia doba odosielania peňazí v prípade schválenia žiadosti. Celý proces môže trvať aj viac ako 1 týždeň. Samozrejme, naším cieľom nie je vás od takejto pôžičky odradiť, iba vám poskytnúť objektívne informácie, aby ste neskôr neľutovali, že ste o sms pôžičku vôbec požiadali.

Čo všetko musí žiadosť obsahovať?

Každá sms pôžička na účet sa v žiadosti líši. Vo všeobecnosti však obsahuje rovnaké údaje, ktorých poradie sa pri jednotlivých žiadostiach mení. Najčastejšie vás bude sprostredkovateľ pýtať: meno, priezvisko, vek, kontaktné údaje, číslo účtu, čistý mesačný príjem, výška pôžičky a doba, za ktorú by ste ju chceli splatiť. Nie všetky údaje musia byť vypísané v každej žiadosti. Ak niečo nechcete zverejňovať, vyhľadajte si takú žiadosť, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

Pôžičku Vám vyplatia priamo na účetIhneď na účet

Sms pôžička ihneď na účet je rýchly úver, pretože peniaze, o ktoré žiadate vám je schopná doručiť do 1 týždňa. Tieto pôžičky vám dávajú na výber, či si chcete schválené peniaze odoslať na účet alebo šekom. SMS pôžička na účet patrí jednoznačne k rýchlejším metódam, pretože ak by ste si zvolili odoslanie peňazí šekom, môžete čakať aj ďalšie 4 dni, pokiaľ vám budú peniaze doručené.

Rýchla pôžička ihneď na účet má však aj jedno obmedzenie, a síce, že sms pôžička bez registra nie je až taká dostupná, ako napríklad v prípadne online pôžičky. Netvrdíme však, že sms pôžička bez registra neexistuje vôbec, poskytujú ju hlavne menej seriózne spoločnosti, pretože nebankové spoločnosti, ktoré ponúkajú takéto úvery si potrebujú byť aspoň v jednej veci istý, a to tým, že im sumu splatíte. Ak máte záznam v registri dlžníkov, tak tá dôvera vo vás nebude 100%-ná.

Ak ste nezamestnaný, tak vás možno potešíme, pretože sprostredkovatelia pôžičky cez SMS spustili nový produkt, a tým je pôžička pre nezamestnaných. Táto pôžička pre nezamestnaných je dostupná aj keď ste dôchodca, študent, či žena na materskej dovolenke. Tieto pôžičky sú bez dokladovania príjmu, avšak môžete byť požiadaný zadať približný čistý mesačný príjem, samozrejme bez toho, aby to potom niekto overoval. Ak však viete, že mesačné príspevky nebudú stačiť na to, aby ste požičnú sumu splatili včas, radšej sa nezaväzujte, hoci ide o sms pôžičku pre nezamestnaným. V konečnom dôsledku by ste z toho mohli najhoršie vyjsť len vy, a to s pokutou za omeškanie splátky, so zápisom v registri dlžníkov a v najhoršom prípade s exekúciou.

Na slovenskom trhu existuje viacero poskytovateľov SMS pôžičkyS nebankovými spoločnosťami

Poskytovatelia sms pôžičky ihneď sú nebankové spoločnosti, preto hovoríme o nebankových pôžičkách. Spomedzi serióznych a známych poskytovateľov, ktorých ponuku môžete nájsť aj na stránke, môžeme zmieniť Smscredits pôžičku, pôžičky cez sms s Ferratum alebo Trilla sms pôžičky ihneď. Ako si môžete byť istý, že práve tieto nebankové spoločnosti sú dôveryhodné? Stačí, ak si zájdete na stránku Národnej banky Slovenska a vyhľadáte si tie spoločnosti, ktoré dostali licenciu sprostredkovávať pôžičky cez sms. Ak sa na zozname nachádza tá spoločnosť, ktorú ste hľadali, s najväčšou pravdepodobnosťou jej môžete dôverovať, pretože splnila náročne kritéria, ktoré Národná banka Slovenska kladie všetkým pôžičkovým inštitúciám. Ak by bol nejaký problém, licenciu by neobdržali a ak by sa vám niečo nepozdávalo, podnet na preskúmanie spoločnosti môžete podať aj vy.

Smscredits

Smscredits pôžička patrí k jedným z najvyhľadávanejším pôžičiek. Niektorí žiadatelia môžu brať za nevýhodu, že ak chcú požiadať o Smscredits pôžičku, musia sa vopred zaregistrovať na ich internetovej stránke, ktorá im vygeneruje klientske číslo, pomocou ktorého sa môžu v sms žiadosti identifikovať. Tento krok sa môže zdať nadbytočný, ale aj máte v pláne žiadať o tieto pôžičky viackrát, ušetrí vám to čas aj tým, že nemusíte do textovej správy zadávať všetky údaje, ale väčšina bude skrytá pod klientskym číslom.

Smscredits pôžička požičia každému, bez obmedzenia až do 350 eur so splatnosťou do 15 dní. Prvá takáto pôžička cez Smscredits je bez úroku, čiže splatíte len toľko, koľko ste si požičali. Ak hľadáte pôžičky pre nezamestnaných, pôžičky bez dokladovania príjmu, či pôžičky bez registra, pred výplatou, ste na správnom mieste, pretože Smscredits pôžička spĺňa všetky kritéria.

Ferratum

Pôžičky cez textovú správu s Ferratum majú tiež jedno, a to, že neposkytujú tieto pôžičky pre nezamestnaných. Je možné, že budú kontrolovať register, ale určite poskytujú sms pôžičky bez dokladovania príjmu. Pôžičky cez sms s Ferratum vám vašu prvú pôžičku dajú bez úroku a požičať si môžete až do 350 eur so splatnosťou 31 dní. Bezúročne vám Ferratum požičia do 150 eur s dobou splatnosti 7 dní.

Trila

Sms pôžičky ihneď s nebankovou spoločnosťou Trila vám vedia sprostredkovať až 500 eur, s maximálnou dobou splatnosti 25 dní. Nevýhodou tejto pôžičky je to, že ku každej požičanej sume musíte v splátke prirátať okrem úroku aj 100 eurový poplatok.

Ponúkli sme vám stručné charakteristiky viacerých poskytovateľov sms pôžičky ihneď. Pre viac informácií si kliknite na túto stránku.

Rýchle pôžičky vám ponúkajú viacero možností…

Rýchle vybavenie pôžičky je často dôvod, prečo sú online pôžičky také obľúbenéZabudli ste na narodeniny svojich blízkych? Alebo sa vám náhle pokazilo auto? Potrebujete súrne odcestovať? Tieto nečakané udalosti sú veľmi časté, ale samozrejme, mohlo sa vám pritrafiť aj niečo úplné iné, čo si žiada rýchle, ak nie okamžité riešenie situácie. Samozrejme, toto riešenie nie je nijakého iného než finančného charakteru. Ak už nechcete prosiť o peniaze svojich známych, príbuzných, prípadne neznámych, ktorí ponúkajú rôzne pôžičky s vysokými úrokmi, tak sa obráťte na nebankové rýchle pôžičky s výhodným úrokom. Takáto pôžička je poskytovaná aj bankovými spoločnosťami, ale môžete očakávať, že bankové rýchle úvery budú mať komplikovanejšie podmienky na získanie pôžičky, než nebankové spoločnosti. Pôžičky rýchle od oboch poskytovateľov môžete nájsť na webe, ku ktorému sa dostanete po kliknutí na vyznačený odkaz.

Rýchle pôžičky sú všeobecne také, ktoré by vám mali byť doručené veľmi rýchlo. Vo všeobecnosti ide o dobu 1 až 2 týždňov, ale až po schválení žiadosti. Tento proces môže trvať tiež niekoľko dní. Pozrime sa bližšie na poskytovateľov takýchto finančných produktov a ich jednotlivé podmienky.

Bankové

Bankové rýchle pôžičky sú také, ktoré vám poskytnú niekoľko stoviek eur. Ak hľadáte úvery bez dokladovania príjmu alebo rýchle pôžičky bez registra, tak sa rozhodne neobracajte na bankové spoločnosti. Tie budú od vás totiž požadovať dokladovania príjmu, ako aj budú nazerať do registra dlžníkov. Väčšinou je o nich možné požiadať na osobnom stretnutí v pobočke banky, telefonicky alebo cez internet.

Nebankové

Nebankové pôžičky sú otvorenejšie viacerým žiadateľom. Ak by ste ich chceli bez dokladovania príjmu alebo bez registra, s veľkou pravdepodobnosťou ich u nebankových spoločností nájdete. Nebankové rýchle pôžičky vám ponúkajú dva produkty: pôžičku ihneď a obyčajnú pôžičku. O nebankové úvery môžete požiadať rôznymi spôsobmi: cez internet, cez sms alebo telefonicky. Ak má niektorá spoločnosť pobočku, môžete požiadať aj priamo v nej.

 1. pôžička ihneď

Pôžička ihneď je v súčasnosti najrýchlejšia pôžička na trhu. Pretože peniaze vám neposkytne do 1 týždňa, ale do niekoľkých hodín, ba dokonca minút. Čo to znamená v praxi? Že najrýchlejšia pôžička môže byť na vašom účte už do 10 minút od schválenia vašej žiadosti. Toto požičanie si ihneď vám dokáže takouto rýchlosťou sprostredkovať až 500 eur, ktoré splácate 3 mesiace. Túto ponuku vám umožní XS pôžička. Ak by vám stačila suma do 350 eur s dobou splatnosti do 31 dní, požiadajte o ňu spoločnosti Ferratum alebo Pôžičkomat. Tie vám dokonca pri vašej prvej schválenej pôžičke ihneď u nich, úplne odpustia úrok! To znamená, že namiesto približných 23% úrokovej sadzby zaplatíte 0% – teda splatíte len toľko, koľko ste si požičali. Je vhodná pre nezamestnaných, pre dôchodcov, študentov, ženy na materskej, pred výplatou a pre každého, kto peniaze potrebuje bleskurýchle.

 1. rýchla pôžička

Rýchla pôžička vám dokáže poskytnúť až 6 000 eur, pričom si dobu splatnosti u niektorých poskytovateľov môžete zvoliť až na 84 mesiacov. Úroková sadzba sa pri tomto type pohybuje okolo 20-25% a väčšinou tieto spoločnosti neponúkajú odpustenie úrokov.

Aj keď máte zápis v registri, tak sa môžete dostať k pôžičkeBez registra

Máte zápis v registri dlžníkov? V tom prípade sú rýchle pôžičky bez registra práve pre vás. Do registra dlžníkov sa dostanete vtedy, ak si zoberiete nejakú pôžičku a nesplácate ju včas alebo vôbec. To má za následok, že si vás daná spoločnosť poznačí. Ale tento diskrétny údaj môžu vidieť všetky spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky. Preto, ak by ste náhodou mali problémy so zápisom v registri dlžníkov, nežiadajte o rýchle pôžičky bankové spoločnosti, pretože tie vždy nazerajú do registra dlžníkov a každý zápis výrazne znižuje vaše šance na získanie pôžičky, ale požiadajte o nebankové rýchle pôžičky bez registra, ktoré aj keby mohli vaše zápisy vidieť, neurobia to resp. to nebudú brať do úvahy.

Bez dokladovania príjmu

Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu sú vhodným typom pôžičky pre tých žiadateľov, ktorých príjmy nedosahujú také čísla, aby mohli požiadať bankové spoločnosti, prípadne nemajú príjem z pracovnej činnosti. Nebankové úvery bez dokladovania príjmu od vás nebudú požadovať dokladovania, aj keď sa môže stať, že vás pri žiadosti budú pýtať uviesť váš približný mesačný príjem. Ten však nikto nepreveruje. Čiže ak bol toto dôvod, pre ktorý ste chceli od žiadosti vycúvať, nebol opodstatnený.

Pre nezamestnaných

Podobne ako dva vyššie zmienené typy, tak aj rýchle pôžičky pre nezamestnaných sú dostupné jedine v nebankových spoločnostiach, keďže v bankách potrebujete mať stabilné zamestnanie. Tieto pôžičky však nie sú poskytované len nezamestnaným, ale aj dôchodcom, študentom, ženám na materskej, živnostníkom…

Dôkladne zvážte akým spôsobom požiadate o pôžičkuSpôsoby požiadania

Ak sme vás o vhodnosti týchto pôžičiek presvedčili, ostáva vám už len si vybrať, akou metódou by ste o nich chceli požiadať:

Cez internet predstavujú veľmi promptný spôsob požiadania, pri ktorom môžete mať žiadosť vypísaný už do 3 minút. Tieto úvery cez internet rešpektujú vašu anonymitu, keďže nemusíte nikam chodiť, ani nič podpisovať. To všetko môžete urobiť aj z vašej obývačky. Cez internet sú dostupné u bankových aj nebankových sprostredkovateľov.

Cez telefón je takisto rýchly spôsob žiadosti, keďže sa spojíte priamo s pracovníkmi sprostredkovateľa, od ktorého chcete pôžičku požiadať. Cez telefón uvediete všetko, čo daná spoločnosť potrebuje na korektné vypísanie žiadosti a rovnako to môžete využiť na opýtanie sa všetkého, čo vás ohľadom takéhoto úveru zaujíma. Rýchla pôžička cez telefón je dostupná u bankových aj nebankových sprostredkovateľov.

Osobné stretnutie patrí k najstarším a zároveň najklasickejším spôsobom žiadosti o pôžičku. Stretnete sa zoči-voči pracovníkovi spoločnosti. V prípade bankových spoločností môžete priamo navštíviť pobočku, v prípade nebankových spoločností si môžete dohodnúť stretnutie buď u vás doma alebo na inom mieste (za predpokladu, že nemajú pobočku).

Cez sms sú dostupné výhradne u nebankových spoločností. Výhodou je, že nepotrebujete prístup na internet, iba váš mobilný telefón. Zistíte si formu sms žiadosti, rovnako aj číslo, na ktoré treba žiadosť o rýchle pôžičky cez sms odoslať. Nevýhodou je, že si treba veľmi presne naštudovať podmienky jednotlivých sprostredkovateľov, pretože niektorí majú prehnané poplatky za sprostredkovanie, ako aj za úrokové sadzby. Pôžičky cez sms nie sú odosielané do 10 minút od schválenia žiadosti, ale väčšinou to trvá niekoľko dní. Niekoľko dní môže trvať aj vyhodnocovanie žiadosti.

Rýchle pôžičky boli, sú a budú veľmi vyhľadávanou témou každej kategórie obyvateľstva, keďže minimálne na Slovensku vládne ekonomická nerovnosť, z ktorej pramení potreba obyčajných ľudí vyhľadávať finančnú pomoc v inštitúciách rôzneho typu.

Nebankové pôžičky, ktorých sa netreba báť

Nebankové spoločnosti poskytujú pôžičky za veľmi výhodných podmienokPatríte k tej skupine ľudí, ktorá sa v pôžičkách prikláňa radšej k bankovým spoločnostiam, pretože nebankové majú nie veľmi dobrú reputáciu a sú spojené s úžerníkmi a zdieračmi? Dajte konečne bodku za túto éru predsudkov a osočovania. Tieto spoločnosti už dávno nie sú také nebezpečné a zderské, ako to bolo predtým. Na druhej strane nie je vylúčené, že v pôžičkovom trhu môžete natrafiť aj na nie veľmi serióznych nebankových poskytovateľov. V tomto článku sa však venujeme hlavne dôveryhodným spoločnostiam. Ako teda zistiť, komu veriť a komu sa radšej vyhýbať? Už naše prastaré matere hovorievali: dôveruj, ale preveruj a tak to je aj v pôžičkovom biznise. Ak chcete zistiť, či je daná spoločnosť seriózna, stačí, ak si ju jednoducho vyhľadáte na zozname licencovaných spoločností na internetovej stránke Národnej banky Slovenska. Potom už môžete jednoducho vyvodiť, či je spoločnosť seriózna (ak sa nachádza na zozname licencovaných spoločností) alebo jej radšej netreba dôverovať (v prípade, že sa v tomto zozname nenachádza).

Dôveryhodné spoločnosti

To, ako spoznať dôveryhodné nebankové spoločnosti, sme si priblížili vyššie. Teraz sa však povenujme konkrétnym serióznym nebankovým spoločnostiam. Aby ste nemuseli hľadať v zozname licencovaných spoločností po jednom, navrhujeme vám stránku, ktorá zaručene spolupracuje s dôveryhodnými spoločnosťami. Okrem toho, nebankové pôžičky vám ponúkajú mnoho produktov. Môžete si požičať sumy už od 20 eur a vyšplhať sa tieto čísla môžu až do 100 000 eur! A to všetko so serióznymi spoločnosťami a v niektorých prípadoch s oveľa výhodnejšími podmienkami na jej získanie. Pozrime sa teraz na to, o aké výhodné pôžičky máte možnosť požiadať. Dajte si pozor na základné pravidlá týchto pôžičiek.

Pôžičky, aké v bankách nenájdete!

Nasledujúce pôžičky, o ktorých sa zmienime sú dostupné jedine v nebankových spoločnostiach. Zbytočne by ste vchádzali do pobočiek bánk a hľadali by ste pôžičky s rovnakými podmienkami. Tieto spoločnosti otvárajú možnosti aj pre tých menej zvýhodnených občanov. O aké produkty ide?

Bez registra

Bez registra sú dostupné jedine v nebankových spoločnostiach. Čo je to vlastne ten register? Pôžičky bez registra sú vyhľadávané tými potenciálnymi žiadateľmi, ktorí už niekedy mali pôžičku, ale nesplácali ju včas, poprípade vôbec. Tento fakt zapríčinil, že sa dostali na čiernu listinu tzv. registra. Tento register slúži na to, aby sa mali pred tými žiadateľmi na pozore všetky spoločnosti, ktoré nechcú riskovať. Bankové spoločnosti nazerajú do registra na 100%. Bez registra sú aktuálne u mnohých sprostredkovateľov. Napr. Ferratum, Pôžičkomat, Xs pôžička…

Bez dokladovania príjmu

Bez dokladovania príjmu sú opäť pôžičky, ktoré sprostredkúvajú jedine nebankové spoločnosti. V banke by ste asi ťažko išli hľadať pôžičku a dúfali by ste, že sa to zaobíde bez dokladovania príjmu. Nebankové spoločnosti však ponúkajú pôžičky bez dokladovania príjmu už aj pri vyšších čiastkach.

Pre nezamestnaných

Ste nezamestnaný? Tak viete, že by ste márne išli prosiť o peniaze do banky. Jedine nebankové pôžička pre nezamestnaných poskytne veľmi zaujímavé čiastky nielen nezamestnaným, ale aj ženám na materskej, dôchodcom, študentom, živnostníkom… Pôžička pre nezamestnaných má len jedno dôležité kritérium, a tým je, aby ste vedeli, že požičanú sumu budete môcť splatiť do vopred daného termínu.

Rôzne typy

Možno si zo začiatku myslíte, že nebankové pôžičky v sebe budú skrývať nejaké obmedzenia. Nie je to tak. Ponúkajú Vám rôzne sumy, s rôznymi dobami splatnosti a s inými rôznymi špeciálnymi ponukami. Toto sú 3 hlavné produkty týchto spoločností.

Chcete mať peniaze do 24 hodín na účte? Pôžička od nebankovky to umožňujeIhneď – do 24 hodín

Nebanková pôžička ihneď je typ pôžičky, ktorá vám vie byť doručená už do 10 minút od schválenia pôžičky. Tento typ zaraďujeme medzi nebankové pôžičky do 24 hodín, pretože to je maximálna doba doručenia. Doba doručenia závisí aj od toho, akým spôsobom si chcete uplatniť vyplatenie peňazí: na účet, na ruku alebo šekom. Najrýchlejšie metóda je na účet, a je pri nej možné obdržať peniaze do 10 minút. Pri ostatných metódach môže doručovanie trvať aj 4 dni. Je dostupná pre každého plnoletého žiadateľa – či je zamestnaný alebo nezamestnaný, na dôchodku alebo študent, prípadne na materskej. Do 24 hodín vám dokážu sprostredkovať až 500 eur! Jednotlivé doby splatnosti sa líšia podľa toho, od koho sa rozhodnete o nebankovú pôžičku ihneď požiadať. Spomedzi serióznych poskytovateľov máte k dispozícii Ferratum a Pôžičkomat, s ktorými si môžete požičať až do 350 eur, a ak ste prvožiadateľ, môžete sa do sumy 150 eur úplne vyhnúť úroku. Doba splatnosti sa pohybuje s Ferratum od 7 do 31 dní a s Pôžičmatom od 5 do 15 dní. Ďalšou serióznou spoločnosťou, ktorá vám však ponúkne vyššiu čiastku – do 500, je XS pôžička. Splácať ju je možné 3 mesiace.

Rýchle

Rýchle nebankové pôžičky sú už striktnejšie, to znamená, že napríklad nie sú poskytované nezamestnaným, poskytovateľ môže od vás požadovať dokladovania príjmu, prípadne môžu jednotlivé spoločnosti nazerať do registra dlžníkov. Rýchle pôžičky však majú prísnejšie podmienky práve preto, lebo vám dokážu pomerne rýchlo, do približne jedného týždňa poskytnúť až do 6 000 eur, pričom túto sumu môžete splácať až 84 mesiacov. Táto ponuka tvorí vysokú konkurenciu bankovým spoločnostiam, práve vďaka dĺžke doby splatnosti. Majú úrok okolo 20-25%.

Klasické

Klasická alebo veľká nebanková pôžička je produktom, o ktorom veľa ľudí nevie, pretože si myslia, že nebankové spoločnosti poskytujú len relatívne menšie sumy. Klasická sa však môže vyšplhať až na 100 000 eur, pričom ju splácať môžete až 30 rokov. Okrem toho vám tieto pôžičky poskytujú vysoké sumy s veľmi výhodným úrokom, ktorý môže podliezť aj 10%, čo je porovnateľné s bankovými spoločnosťami. Pri klasických pôžičkách však musíte počítať s náročnejšími kritériami, niekedy treba dokladovať príjem, pravdepodobne budú všetci sprostredkovatelia nazerať do registra, v niektorých prípadoch bude potrebné založiť nehnuteľnosť, prípadne doložiť posudok znalca o založenej nehnuteľnosti.

Vyberte si taký spôsob získania pôžičky, ktorý je pre Vás najvýhodnejšíSpôsoby jej požiadania

O takéto pôžičky môžete požiadať štyrmi hlavnými spôsobmi: cez internet, cez telefón, cez sms alebo osobne.

Pôžičky online patria k najrýchlejšiemu spôsobu vypísania žiadosti, vyhodnotenia žiadosti, ako aj jej celkové spracovanie. Zachováva vašu anonymitu, nemusíte nikam chodiť, nikam sa chystať ani sa nijako špeciálne pripravovať. Vhodné aj pred výplatou.

Nebanková sms pôžička patrí k pôžičkám získateľným cez mobilný telefón. Nevýhodou sú vysoké poplatky za sprostredkovanie, ktoré dosahujú jednorazovo až 100 eur. Avšak sú dostupné hocikde a bez internetu. Na vybavenie však treba čakať aj 4 dni.

Telefonická pôžička patrí k rýchlym žiadostiam. Zistíte si telefónne číslo poskytovateľa a priamo s jeho pracovníkmi požiadate o financie a dohodnete sa na jednotlivých podmienkach.

Návšteva v pobočke nepatrí k častým spôsobom žiadosti o tieto pôžičky, pretože len veľmi málo takýchto spoločností má kamennú pobočku. Ak ju však majú, bez problémov môžete využiť aj tento spôsob žiadosti.

Dúfajme, že sme vám poskytli o nebankových pôžičkách dostatok informácií na to, aby ste vedeli, ktorá z nich je pre vás tá najvhodnejšia.